Peste 500 de antreprenori și manageri, specializați în Industry 4.0, a patra revoluție industrială

Peste 500 de antreprenori și manageri, specializați în Industry 4.0, a patra revoluție industrialăEconomia românească are nevoie de specialiști în noile tehnologii Industry 4.0 – a patra revoluție industrială definită de sisteme cyber-fizice, de IoT (Internet of Things), cloud și AI (Inteligență Artificială). În cadrul proiectului ,,Industria de Mâine’’, cofinanțat cu fonduri europene (POCU), 559 de manageri, angajați și antreprenori din diverse domenii s-au specializat în noile tendințe în digitalizare, producția automatizată și sistemul integrat de echipamente și resurse umane.

Industry 4.0 presupune o transformare majoră a întregii producții prin unificarea tehnologiilor digitale și a Internetului cu industria convențională. Astfel, o producție automatizată și interconectată are la baza un sistem integrat de echipamente, mașini, angajați, dispozitive mobile și sisteme IT.

România se află în prim-plan, din acest punct de vedere, implementarea noilor tehnologii devenind o realitate în multe domenii economice, de la la construcții, la industria prelucrătoare, IT și comunicații.

Pentru a fi implementat, noul val tehnologic are nevoie de specialiști, iar proiectul ,,Industria de Mâine’’, derulat de Best Smart Consulting, a dezvoltat soluții concrete de training în acest sector.

În perioada mai 2018 – mai 2019, 420 de manageri, 91 de angajați din departamentul de Resurse Umane și 48 de antreprenori din regiunile Nord-Est, Centru și Nord-Vest s-au specializat în Industry 4.0, prin participarea la peste 50 de cursuri de specializare și perfecționare, 10 workshopuri pe tema ,,INDUSTRY 4.0 – Granița între ieri și mâine’’, susținute de traineri cu experiență în domeniul industrial.

A fost oferită consultanță pentru 16 companii pentru îmbunătățirea proceselor, precum și pentru 48 de antreprenori pentru planificare strategică. În total, în cadrul proiectului ,,Industria de Mâine’’, au fost sprijinite pentru dezvoltare eficientă și durabilă 155 de companii: 122 IMM-uri (Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii), 28 de firme mari cu profil industrial și 5 PFA-uri (Persoane Fizice Autorizate) și II-uri (Întreprinderi Individuale).

,,În condițiile în care economia trece printr-o criză acută de forță de muncă, perfecționarea resursei umane a devenit o componentă strategică în business. Cursurile de perfecționare, trainingurile și workshop-urile sunt de natură să asigure companiilor vizate un avantaj semnificativ în asigurarea tranziției la revoluția Industry 4.0’’, a declarat Ligia Neacșu, managerul proiectului.

În urma implementării proiectului, 420 de manageri au dobândit competențe noi legate de Industry 4.0, 91 de angajați ai departamentului Resurse Umane posedă acum cunoștințe despre Industry 4.0 care îi vor ajuta în procesul de recrutare, iar 48 de antreprenori dețin noi competențe antreprenoriale acreditate ANC în contextul Industry 4.0. De asemenea, 261 de persoane au fost informate despre tendințele în digitalizare și Industry 4.0 în cadrul workshopurilor organizate în cadrul proiectului.

„Prin intermediul programului Academia Industrială, perfecționarea angajaților din fiecare departament va continua și în următoarea perioadă”, a mai spus managerul Best Smart Consulting.

DESPRE PROIECT

Proiectul ,,Industria de Mâine’’ (www.industriademaine.ro), cod MySMIS 117860, este derulat de compania de training și consultanță Best Smart Consulting, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract POCU/227/3/8/117860), în valoare de 3.491.952,03 lei, din care 3.195.327,13 lei (95%) obținuți prin finanțare nerambursabilă. Obiectivul proiectului a fost sprijinirea companiilor cu profil industrial care au puncte de lucru în regiunile Nord-Est, Centru și Nord-Vest în eforturile acestora de a-și specializa angajații pentru revoluția Industry 4.0.

Leave a Reply